Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) bagi tahun 2010 bermula hari ini 5 Oktober 2010 dan akan berakhir pada 12 Oktober 2010 ini. Seramai 479,675 orang calon akan menduduki peperiksaan PMR 2010 di di 3,499 pusat peperiksaan yang telah disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.

479,675 calon

Di antara mata pelajaran yang ditawarkan bagi peperiksaan PMR adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, Geografi, Sejarah, Pendidikan Islam, Kemahiran Hidup Bersepadu, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Punjabi, Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun.

Dewan PeperiksaanDaripada seramai 479,675 orang calon PMR, 446,896 orang adalah calon dari Sekolah Bantuan Penuh, 5,069 orang dari Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) dan Sekolah Perantis Tentera, 11,370 orang calon dari Sekolah Agama Tadbiran Negeri, 14,756 orang calon dari Sekolah Swasta, 334 orang calon Persendirian Perseorangan dan 1,250 orang calon dari Sekolah Agama Rakyat.

Laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia ada menyediakan Jadual Waktu Peperiksaan PMR 2010 untuk rujukan dan panduan kepada mereka yang memerlukannya.

Sementara itu semasa menduduki peperiksaan PMR ini, mereka yang berminat untuk memasuki Sekolah Berasrama Penuh boleh membuat permohonan dengan merujuk kepada Permohonan Kemasukan SBP Tingkatan 4 2011. Sekolah Berasrama Penuh (SBP) menawarkan 4 aliran iaitu Sains Tulen, Sains Tulen Agama, Agama dan Sains Teknikal. Tarikh tutup permohonan SBP 2011 adalah 15 Oktober 2010.

Mereka yang berminat untuk menyambung pelajaran di Maktab Rendah Sains MARA boleh membuat permohonan dengan merujuk kepada Permohonan Kemasukan MRSM Tingkatan Empat 2011. Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) menawarkan jurusan Sains Tulen. Tarikh tutup permohonan MRSM 2011 adalah 21 Oktober 2010.

Di samping itu mereka yang berminat untuk belajar di Sekolah Menengah Teknik atau Vokasional boleh membuat permohonan dengan merujuk kepada Permohonan Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional 2011. Sekolah Menengah Teknik menyediakan aliran Teknikal, Vokasional dan Kemahiran. Manakala Sekolah Menengah Vokasional menyediakan aliran Vokasional dan Kemahiran.

Keputusan peperiksaan PMR 2010 ini dijangka akan diumumkan pada penghujung bulan Disember 2010 nanti.

Tags: , , , , , , , , , ,

Posted by Azhad 5.10.10 5 comments

Subscribe here