Kementerian Pelajaran pada tahun lepas ada mengumumkan cadangan untuk melewatkan peperiksaan akhir tahun sehingga seminggu atau dua minggu sebelum cuti persekolahan akhir tahun bermula. Baru-baru ini Lembaga Peperiksaan Malaysia telah menetapkan tarikh baru untuk semua peperiksaan umum di Malaysia.

Jadual baru peperiksaan tersebut adalah seperti berikut;

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

Tarikh : 9, 10, 11 September 2008

Penilaian Menengah Rendah (PMR)

Tarikh: 13, 14, 15 Oktober 2008 dan 4, 5 November 2008
Tarikh peperiksaan PMR 2008 telah diubah sila rujuk Tarikh Baru PMR.

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Tarikh: 11 November - 6 Disember 2008
Untuk maklumat lanjut sila rujuk Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2008.

Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (SPMU)

Tarikh: 24, 25 Jun 2008

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

Tarikh: 20, 21, 22, 28, 29 Oktober 2008


Tujuan utama anjakan tarikh peperiksaan ini merupakan satu usaha kerajaan untuk membendung masalah ponteng sekolah yang berleluasa setiap kali selepas peperiksaan umum. Paling ketara ialah bagi peperiksaan PMR di mana ianya telah dibahagikan kepada dua iaitu pada pertengahan Oktober dan awal November. Blog ini ada bercerita tentang ponteng adalah antara masalah disiplin pelajar sekolah sebelum ini.

Walaupun begitu sejauh mana berjayanya rancangan ini akan dapat dilihat pada penghujung tahun nanti. Sementara itu kepada mereka yang akan menghadapi peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STAM pada hujung tahun sepatutnya sudah mula membuat persiapan daripada sekarang. Rancanglah masa yang ada ni untuk memaksimumkan waktu untuk mengulangkaji.

Technorati Tags: , , , , , ,

Reblog this post [with Zemanta]

AddThis Social Bookmark Button
Posted by Azhad 24.2.08

0 comments

Post a Comment

Subscribe here